Trainingen
op jouw maat gesneden waarin je met plezier werkt aan je persoonlijke effectiviteit

Communicatie & Persoonlijke effectiviteit

Training Persoonlijke effectiviteit

In deze training leer je zelfverzekerder en assertief te communiceren in je dagelijkse praktijk met klanten of collega's.

Meer info

Training Werkplezier en motivatie

In deze training ontdek je wat jou boeit in je werk en wat jouw voorkeuren zijn om met plezier en gemotiveerd te (blijven) werken.

Meer info

Training Timemanagement – effectieve zelforganisatie

Tijdens deze training leer je doelen en prioriteiten te stellen en te plannen. Je ontdekt hoe je meer grip kunt krijgen op jouw werkplanning en werkvoorraad.

Meer info

Training Succesvol presenteren

In deze praktische training leer je je presentatie goed voor te bereiden, vergroot je je presentatietechnieken en leer je omgaan met jouw eigen onzekerheid of angst voor presenteren.

Meer info

Training Conflicthantering

In deze training leer je effectief met conflictsituaties om te gaan en conflicten op te lossen in plaats van te ontlopen of verergeren.

Meer info

Training Effectief communiceren

In deze training leer je persoonlijk, effectief en resultaatgericht te communiceren met je gesprekspartners.

Meer info

Training Effectief beïnvloeden - Stakeholdermanagement

In deze training leer je meer strategisch en doordacht invloed uit te oefenen op jouw stakeholders en altijd met een goede balans tussen resultaatgerichtheid en relatiegerichtheid.

Meer info

Training Super efficiënt met Outlook

In deze training, voor iedereen die last heeft van teveel e-mails en te weinig tijd, leer je efficiënt te werken binnen je eigen Outlook omgeving.

Meer info

Klant & Servicegericht werken

Leergang Service Management

In deze leergang werk je aan verbetering en vernieuwing van de servicedienstverlening en aan je persoonlijke ontwikkeling.

Meer info

Training De Technicus als adviseur

In deze training leer je als (service)monteur of (field) service engineer meer commercieel profijt uit je contact met klanten te halen.

Meer info

Training De Technicus als ambassadeur

In deze training leer je als (service) technicus je vaardigheden op het gebied van klantgerichtheid en service verlening te verbeteren.

Meer info

Training Klantgericht telefoneren

In deze training leer je communicatieve vaardigheden om klanten professioneel te woord te staan en je klantgerichtheid te vergroten.

Meer info

Leiderschap & Samenwerken

Training Starten met leiding geven

Deze training is de ideale start voor iedere beginnende leidinggevende. Je werkt bewust aan het versterken van je eigen positie, en je vergroot je communicatieve vaardigheden en je kennis en inzicht over leiderschap.

Meer info

Training Praktisch leiding geven

In deze training leer je hoe je medewerkers op de werkvloer instrueert, motiveert, ontwikkelt en de samenwerking bevordert.

Meer info

Training Coachend leiding geven

In deze training word je minder manager en meer coach, en leer je hoe je de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers stimuleert en hun zelfsturing vergroot.

Meer info

Training Functionerings - gesprekken gericht voeren

In deze training leer je een echte dialoog te voeren met je medewerkers en afspraken op het gebied van prestatie- en talentontwikkeling te maken.

Meer info

Training Positief leiding geven - gedrag beïnvloeden met OBM

In deze training leer je hoe jij, door positief leiding te geven, jouw mensen intrinsiek kunt motiveren, om uit zichzelf het juiste gedrag te vertonen. Blijvend!

Meer info

Projectmanagement

Training Projectmanagement basis

In deze training voor startende projectleiders of -managers leer je een project beter te overzien en de onderlinge samenwerking en afstemming te bevorderen.

Meer info

Training Projectmanagement gevorderd

In deze training voor projectleiders of -managers leer je in complexe situaties koersvast te opereren en mensen mee te krijgen om je doelstellingen te realiseren.

Meer info

Cursus Bouwrecht

In deze cursus gaat het over (mede)verantwoordelijkheid voor risicobeheersing. Je leert in je risicoanalyse het juridische aandachtsgebied mee te nemen in planvorming en uitvoering.

Meer info

Training Communicatie in en rond projecten

In deze training voor uitvoerders, meewerkend voorman of teamleider leer je effectiever te communiceren en mensen te betrekken in je projecten.

Meer info

Workshop Agile werken met scrum

In de workshop Agile werken met de Scrum methode presenteert Patries Quant een benadering van Agile denken en handelen en hoe de Scrumaanpak in de praktijk werkt.

Meer info

Leergang Leidinggeven aan projecten

In deze leergang voor projectleiders leer je effectief te werken in projecten en je leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en verbeteren.

Meer info

Verkoop & Adviseren

Leergang Sales management

In deze leergang ontwikkel je professioneel en daadkrachtig sales management én verbeter je de performance van je sales team en organisatie.

Meer info

Training Adviserend verkopen

In deze training leer je de klant beter te begrijpen, in te spelen op daadwerkelijke wensen, onnodige weerstand te voorkomen en betere verkoopresultaten te behalen.

Meer info

Leergang Commerciële buitendienst

In deze leergang maak je de nieuwste sales modellen en technieken van de commerciële buitendienst ofwel account management eigen en werk je aan persoonlijke ontwikkeling.

Meer info

Leergang Commerciële binnendienst

In deze leergang verscherp je professionele en commerciële vaardigheden en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

Meer info

Schriftelijke communicatie

Training Zakelijk corresponderen

In deze training verbeter je je schrijfstijl in zakelijke e-mails, offertes, brieven of rapporten om meer resultaat met je zakelijke correspondentie te behalen.

Meer info

Training Schrijven van handleiding en instructie

In deze training leren technici bondige, complete en leesbare teksten te schrijven die faalkosten en juridische claims moeten beperken en zorgen voor kennisborging in je organisatie.

Meer info

Cursus Correct Nederlands voor technici

In deze cursus leren technici de spelling van de Nederlandse taal praktisch toe te passen en de juiste grammatica te gebruiken.

Meer info

Didactiek & leren

Opleiding praktijkopleider

In deze training voor praktijkopleiders en mentoren aandacht voor didactische en motiverende werkvormen en vaardigheden om collega's en stagiaires te begeleiden.

Meer info

Training voor technische trainers

In deze training leer je hoe trainingen interessant en interactief te maken én om met enthousiasme te trainen.

Meer info

Workshop toolboxmeeting

In deze workshop leer je hoe een boeiende en zinvolle toolboxmeeting te organiseren en te leiden.

Meer info

Internationaal / Intercultureel werken

Training Interculturele communicatie

In deze training leer je gesprekken tijdens internationale meetings op een professionele manier te voeren en je prettig te voelen omdat je weet om te gaan met cultuurverschillen.

Meer info

Training Intercultureel samenwerken

In deze training leer je effectief samenwerken door goede interculturele communicatie met collega’s, werknemers, leveranciers of managers in het buitenland of met internationale collega’s intern.

Meer info

Training Intercultureel onderhandelen

In deze training leer je succesvol zaken te doen in het buitenland en met goede interculturele communicatie eventuele misverstanden effectief op te lossen.

Meer info