Trainingen
op jouw maat gesneden waarin je met plezier werkt aan je persoonlijke effectiviteit

Communicatie & Persoonlijke effectiviteit

Training persoonlijke effectiviteit

In deze training leer je zelfverzekerder en assertief te communiceren in je dagelijkse praktijk met klanten of collega's.

Meer info

Training timemanagement

Tijdens deze training leer je doelen en prioriteiten te stellen en te plannen. Je ontdekt hoe je meer grip kunt krijgen op jouw werkplanning en werkvoorraad.

Meer info

Training effectief communiceren

In deze cursus leer je persoonlijk, effectief en resultaatgericht te communiceren met je gesprekspartners. Open, helder en met plezier.

Meer info

Training stakeholdermanagement

In deze training leer je meer strategisch en doordacht invloed uit te oefenen op jouw stakeholders. Met aandacht voor het resultaat en de relatie.

Meer info

Training conflicthantering

In deze training leer je effectief met conflictsituaties om te gaan en conflicten op te lossen in plaats van te ontlopen of verergeren.

Meer info

Training succesvol presenteren

In deze training leer je presentatietechnieken en omgaan met eigen onzekerheid of eventuele angst. Kortom, ontspannen en krachtig presenteren!

Meer info

Training stressbestendigheid

In deze training leer je negatieve stress de baas te blijven en optimaal gebruik te maken van positieve overtuigingen en energie.

Meer info

Workshop werkplezier en motivatie

In deze workshop ontdek je wat jou boeit in je werk en wat jouw voorkeuren zijn om met plezier en gemotiveerd te (blijven) werken.

Meer info

Training zakelijk netwerken en personal branding

In deze training werk je aan je persoonlijke branding. Je leert hoe je een netwerk opbouwt, zakelijk flirt en jezelf presenteert en profileert.

Meer info

Training timemanagement met Outlook

Deze training is voor iedereen die last heeft van teveel e-mails en te weinig tijd. Je leert efficiënt te werken binnen je eigen Outlook omgeving.

Meer info

Werkplekleren en opleiden

Training praktijkopleider

Tijdens de training praktijkopleider leer hoe je leerlingen en medewerkers moet coachen, begeleiden en beoordelen. Zo ontwikkelen zij hun vakmanschap en kunnen zij gemotiveerd aan het werk.

Meer info

Training gecertificeerde praktijkopleider

Tijdens de training gecertificeerd praktijkopleider leer je wat deze rol inhoudt. Je ontwikkelt begeleidingsvaardigheden die tijdens de training worden gecertificeerd als Certified Executive Engineer Trainer (CEET) yellow level.

Meer info

Certificering praktijkopleider (CEET)

Na een gerichte voorbereiding in de ochtend doe je in de middag een praktische proeve van bekwaamheid voor een formele certificering voor de rol praktijkopleider.

Meer info

Training technisch trainer

In deze training leer je trainingen effectief en interactief te maken én het geeft het je de mogelijkheid een formele certificering (CEET) te behalen .

Meer info

Certificering technisch trainer (CEET)

Na een gerichte voorbereiding in de ochtend doe je in de middag een praktische een proeve van bekwaamheid voor een formele certificering voor de rol technisch trainer

Meer info

Workshop toolboxmeeting

In deze workshop leer je hoe een boeiende en zinvolle toolboxmeeting te organiseren en te leiden.

Meer info

Klant & Servicegericht werken

Training service management (leergang)

Tijdens deze training maak je een prakische strategie, voer je verbeteringen door je servicedienstverlening en werk je aan je persoonlijke (leiderschaps) ontwikkeling.

Meer info

Training de technicus als ambassadeur

In deze training leer je als (service) technicus je vaardigheden op het gebied van klantgerichtheid en service verlening te verbeteren.

Meer info

Training de technicus als adviseur

In deze training leer je als (service)monteur of (field) service engineer meer commercieel profijt uit je contact met klanten te halen.

Meer info

Training klantgericht telefoneren

In deze training leer je communicatieve vaardigheden om klanten professioneel te woord te staan en je klantgerichtheid te vergroten.

Meer info

Training omgaan met te mondige klanten

In deze training leer je vertrouwen op je eigen (mentale) kracht en professioneel, de-escalerend reageren op het gedrag van anderen.

Meer info

Leiderschap & Samenwerken

Training starten met leiding geven

Deze training is de ideale start voor iedere beginnende leidinggevende. Je werkt bewust aan het versterken van je eigen positie, en je vergroot je communicatieve vaardigheden en je kennis en inzicht over leiderschap.

Meer info

Training praktisch leidinggeven

In deze training leer je hoe je medewerkers op de werkvloer effectief instrueert, motiveert en ontwikkelt en daarmee de samenwerking bevordert.

Meer info

Training coachend leidinggeven

In deze training word je minder manager en meer coach, en leer je hoe je de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers stimuleert en hun zelfsturing vergroot.

Meer info

Training leiding geven aan (young) professionals

Leer aansluiten bij wat (young) professionals drijft, resultaatgericht te sturen en ook los te laten. en weet hoe je (young) professionals kunt verbinden aan het team en het bedrijf.

Meer info

Training service management (leergang)

In deze training werk je aan verbetering en vernieuwing van de servicedienstverlening en aan je persoonlijke ontwikkeling.

Meer info

Training oriënteren op leiderschap

In de training onderzoek je jouw persoonlijke ambities. Je onderzoekt je verwachtingen, prioriteiten en beperkingen en maakt een individueel ontwikkelingsplan.

Meer info

Training functioneringsgesprekken voeren

In deze training leer je een echte dialoog te voeren met je medewerkers en afspraken op het gebied van prestatie- en talentontwikkeling te maken.

Meer info

Workshop positief leiding geven

In deze training leer je hoe door positieve bekrachtiging, jouw mensen intrinsiek kunt motiveren, om uit zichzelf het juiste gedrag te vertonen. Blijvend!

Meer info

Projectmanagement

Training projectmanagement

In deze training voor startende projectleiders leer je een project beter te overzien en de onderlinge samenwerking en afstemming te bevorderen.

Meer info

Training projectmanagement gevorderd

In deze training voor projectleiders leer je in complexe situaties koersvast te opereren en mensen mee te krijgen om je doelstellingen te realiseren.

Meer info

Training communicatie in en rond projecten

In deze training voor uitvoerders, meewerkend voorman of teamleider leer je effectiever te communiceren en mensen te betrekken in je projecten.

Meer info

Training leidinggeven aan projecten (leergang)

In deze training voor projectleiders leer je effectief te werken in projecten en je leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en verbeteren.

Meer info

Cursus bouwrecht

In deze cursus gaat het over (mede)verantwoordelijkheid voor risicobeheersing. Je leert in je risicoanalyse het juridische aandachtsgebied mee te nemen in planvorming en uitvoering.

Meer info

Workshop Aan de slag met scrum

In de workshop Aan de slag met scrum presenteren we een wendbare manier van denken en handelen en hoe de scrum-aanpak in de praktijk werkt.

Meer info

Verkoop & Adviseren

Training adviserend verkopen

In deze training leer je klanten beter te begrijpen, in te spelen op hun behoeften, onnodige weerstand te voorkomen en betere verkoopresultaten te behalen.

Meer info

Training sales management (leergang)

In deze training ontwikkel je je persoonlijke en professionele performance en leer je de sales resultaten én je sales team verbeteren.

Meer info

Training commerciële buitendienst (leergang)

In deze training leer je nieuwe sales modellen, technieken en vaardigheden van account management en werk je aan persoonlijke ontwikkeling.

Meer info

Training commerciële binnendienst (leergang)

In deze training verscherp je professionele en commerciële vaardigheden en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

Meer info

Schriftelijke communicatie

Training zakelijk corresponderen

In deze training verbeter je je schrijfstijl in zakelijke e-mails, offertes, brieven of rapporten en haal meer resultaat met je zakelijke correspondentie.

Meer info

Training schrijven van handleiding en instructie

In deze training leren technici bondige, complete en leesbare teksten te schrijven die faalkosten en juridische claims moeten beperken en zorgen voor kennisborging in je organisatie.

Meer info

Cursus correct Nederlands voor technici

In deze cursus leren technici de spelling van de Nederlandse taal praktisch toe te passen en de juiste grammatica te gebruiken.

Meer info

Internationaal / Intercultureel werken

Training interculturele communicatie

In deze training leer je gesprekken in een interculturele setting op een professionele manier te voeren en je prettig te voelen omdat je weet om te gaan met cultuurverschillen.

Meer info

Training intercultureel samenwerken

In deze training leer je effectief samenwerken door goede interculturele communicatie met collega’s, werknemers of leveranciers.

Meer info

Training intercultureel onderhandelen

In deze training leer je succesvol zaken te doen in het buitenland en met goede interculturele communicatie eventuele misverstanden effectief op te lossen.

Meer info