Service als Business

Servicestrategie & professionaliseren

Servicestrategie en het businessmodel van serviceverlening verandert. Door te anticiperen op (toekomstige) behoeften van je klanten en de waarden van je klanten goed in te schatten, geef je invulling aan de organisatie van je servicestrategie en businessmodel. Je servicestrategie verschuift van ‘aannemer van werk’ naar ‘businesspartner’.

Wanneer je bijvoorbeeld naar ‘Total Cost of Ownership’ kijkt van een compressor dan zit daar een hoge energie component in. Niet vreemd dus dat naast de reguliere service door partijen inmiddels ook geadviseerd wordt over hoe de klant zijn energierekening kan beperken. Een juiste propositie en correcte manier van communiceren hierover vergroot het klantvertrouwen.

Hoe je servicestrategie en serviceverlening professionaliseren

IPV heeft in het kader van ontwikkelingen binnen de servicedienstverlening bij technische bedrijven, de Leergang Servicemanagement en de Training Service Technicus ontwikkeld. Beide leergangen zijn goede bouwstenen voor bedrijven die hun serviceorganisatie in lijn met de strategie willen verbeteren én servicemedewerkers willen bekwamen in de vereiste nieuwe werkwijze of aanpak.

Leergang Servicemanagement

De doelgroep voor de Leergang Servicemanagement zijn managers van serviceorganisaties en dienstverleners die de transitie naar een professionele serviceorganisatie in willen zetten. In de leergang leer je hoe de service in je bedrijf vorm te geven, te beheren en te verbeteren. Naast het ontwikkelen van het businessmodel voor service, is leiderschap van verandering een belangrijk onderdeel in het programma. Andere kernthema’s zijn KPI’s binnen service, klantwaarden en de juridische en financiële aspecten.

Kenmerkend voor de training:

Lees hier meer over de Leergang Servicemanagement.