Training voor technische trainers

Training voor technische trainers

Download PDF
Direct inschrijven
Omschrijving

De training voor technische trainers biedt de mogelijkheid om vakspecialisten adequaat in hun rol als technisch trainer toe te rusten.

In technische branches werken steeds vaker professionals die, althans voor een deel van hun tijd, als technisch trainer collega’s opleiden of kennisoverdracht- en/of trainingstaken hebben. Vaak beschikken zij, los van de benodigde vakspecifieke kennis en ervaring, over beperkte didactische bagage en trainersvaardigheden. Juist voor deze vakspecialisten bieden we een beknopt, krachtig train-de-trainer-programma aan. Tijdens de training wordt zowel aan het ontwikkelen/opzetten van trainingen als aan het inspirerend en didactisch/kwalitatief verantwoord uitvoeren van trainingen aandacht geschonken.

In de training voor technische trainers leer je zelfstandig te trainen en eigen trainingen ook interessant en interactief te maken en met enthousiasme te gaan geven.

IPV biedt de mogelijkheid om na het volgen van deze training een formeel certificaat CEET (Certified Executive Engineer Trainer) level green te behalen. Hierin werkt IPV samen met certificeringsorganisatie Hobéon. Neem contact met ons op wanneer je hiervoor belangstelling hebt. (073 - 8001800 of ipv@ipv.nl)

Voor wie

Voor vakspecialisten en technici die, voor een deel van hun tijd, programma’s ontwikkelen, trainingen geven en/of nieuwe collega’s inwerken en hun didactische bagage en trainersvaardigheden willen ontwikkelen en verbeteren.

Compliance eisen

Voor sommige beroepsgroepen is het intern opleiden van collega’s/vakgenoten aan, soms strenge, compliance eisen gebonden. In dat geval moeten de (interne) opleiders over aantoonbare en getoetste trainersvaardigheden beschikken en vaak ook gecertificeerd zijn. IPV biedt ook dan oplossingen om uw opleidend personeel snel, vakkundig en aantoonbaar op niveau te krijgen en te houden.

Resultaat

Na het volgen van het train-de-trainer programma

 • Ontwerpen trainers concepten en lesprogramma’s om collega’s en klanten te trainen en begeleiden
 • Kunnen de deelnemers technische trainingen uitvoeren en professioneel support bieden aan collega’s en klanten
 • Hebben de deelnemers het professionele inzicht en de vaardigheden om te toetsen of het kennisniveau de doelroep op peil is
 • Zijn de deelnemers aantoonbaar didactisch onderlegd en desgewenst compliant
Programma

De volgende didactische werkvormen komen in ieder geval aan bod:

 • Het voorbereiden en neerzetten van een doceer les
 • Het (onderwijs)leergesprek
 • Het ontsluiten van groepsdiscussies
 • Het vormgeven en begeleiden van praktijkcases
 • Het vormgeven van het feedbackproces
 • Het geven en evalueren van (groeps)opdrachten

Daarnaast is er ruime aandacht voor groepsdynamica en grondhoudingsaspecten en behandelen we groepsinterventies die de trainer kan inzetten.

Na afronding van het train-de-trainer-programma kan de (nieuwe) technisch trainer zelfstandig aan de slag of kiezen om als co-trainer (deels) zelfstandig invulling te geven aan verschillende trainingsonderdelen in de eigen beroepspraktijk. Er is ook de mogelijkheid dat wij de ontwikkeling en uitvoering van de bedrijfsinterne trainingsonderdelen faciliteren en begeleiden. En deze vervolgens in samenwerking met de technisch trainer uitvoeren. Dit biedt hem een mooie gelegenheid om zich verder in de praktijk te bekwamen en de geleerde trainers-skills toe te passen, uiteraard met feedback en coaching van onze kant.

IPV biedt de mogelijkheid om na het volgen van deze training een formeel certificaat CEET (Certified Executive Engineer Trainer) level green te behalen. Hierin werkt IPV samen met certificeringsorganisatie Hobéon. Neem contact met ons op wanneer je hiervoor belangstelling hebt. (073 - 8001800 of ipv@ipv.nl)

Werkwijze

Het programma is zeer interactief en afwisselend ingericht en is tevens een inspiratiebron en voorbeeld voor het geven van de eigen, interne trainingen.

De training bestaat uit een intake, drie afzonderlijke trainingsdagen en specifieke praktijkopdrachten om didactische inzichten en vaardigheden toe te passen. Er wordt tijdens de training gewerkt aan het bijbrengen van basale didactische vaardigheden en aan het oefenen en begeleiden van een aantal relevante werkvormen. De verschillende onderwerpen, werkvormen en oefeningen zullen in het trainingsprogramma veelvuldig afgewisseld worden, om het geheel levendig en interactief te houden. Praktijkcases en oefeningen nemen het grootste gedeelte van de tijd in beslag. Waar nodig natuurlijk aangevuld met theoretische inzichten en de vertaalslag naar de praktijk. De coaching/begeleiding krijgt invulling door gedurende het traject te werken in tweetallen en elkaar te stimuleren te ondersteunen.

Houd rekening met ongeveer 3 uur zelfstudie per week gedurende de doorlooptijd van de training.

Je ontvangt het IPV-certificaat wanneer je de gehele training volgt.

Je versterkt de volgende competenties:

 • Initiatief
 • Gespreksvaardigheid
 • Presenteren
Locatie
's Hertogenbosch
Training code
TVT19-1
Data
18 november 2019 , 03 december 2019 , 17 december 2019
Prijs

€ 1295,00
excl. BTW, arrangementskosten (€ 40 per dag) en lesmateriaal (€ 70).


Branchevergoedingen

Voor ons trainingsaanbod is in veel gevallen een vergoeding mogelijk vanuit uw eigen Opleidings- en Ontwikkelfonds. Voor meer informatie over deze vergoedingen klikt u hier.

Reviews

Duur

Drie niet-aanééngesloten dagen van 9.30 uur – 16.30 uur

Gerelateerde trainingen

Incompany

Deze training biedt IPV ook incompany aan.