Trainingen


Corona update: vanaf 3 maart kunnen wij weer beperkt, op eigen locatie, klassikale trainingen verzorgen. Hierbij hanteren wij het protocol van onze brancheorganisatie NTRO

Communicatie & Persoonlijke effectiviteit

Training persoonlijke effectiviteit

In deze training leer je zelfverzekerder en assertief communiceren in de dagelijkse werkpraktijk met klanten of collega's.

Meer info

Training timemanagement

Tijdens deze training leer je doelen en prioriteiten te stellen en te plannen. Je ontdekt hoe je meer grip kunt krijgen op jouw werkplanning en werkvoorraad.

Meer info

Training effectief communiceren

In deze cursus leer je persoonlijk, effectief en resultaatgericht te communiceren met je gesprekspartners. Open, helder en met plezier.

Meer info

Training stakeholder management: effectief beïnvloeden

In deze training leer je meer strategisch en doordacht invloed uit te oefenen op jouw stakeholders. Met aandacht voor het resultaat en de relatie.

Meer info

Training conflicthantering

In deze training leer je effectief met conflictsituaties om te gaan en conflicten op te lossen in plaats van te ontlopen of verergeren.

Meer info

Training succesvol presenteren

In deze training leer je presentatietechnieken en omgaan met eigen onzekerheid of eventuele angst. Kortom, ontspannen en krachtig presenteren!

Meer info

Training omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer

In deze training leer je gesprekken in een interculturele setting effectief te voeren en je prettig te voelen omdat je weet om te gaan met cultuurverschillen.

Meer info

Training timemanagement met Outlook

Deze training is voor iedereen die last heeft van teveel e-mails en te weinig tijd. Je leert efficiënt te werken binnen je eigen Outlook omgeving.

Meer info

Werkplekleren en opleiden

Training praktijkopleider

Tijdens de training praktijkopleider leer hoe je leerlingen en medewerkers moet coachen, begeleiden en beoordelen. Zo ontwikkelen zij hun vakmanschap en kunnen zij gemotiveerd aan het werk.

Meer info

Certificering praktijkopleider (CEET)

Na een gerichte voorbereiding in de ochtend doe je in de middag een praktische proeve van bekwaamheid voor een formele certificering voor de rol praktijkopleider.

Meer info

Training technisch trainer

In deze training leer je technische trainingen effectief en interactief te maken én het geeft het je de mogelijkheid een formele certificering te behalen .

Meer info

Certificering technisch trainer (CEET)

Na een gerichte voorbereiding in de ochtend doe je in de middag een praktische een proeve van bekwaamheid voor een formele certificering voor de rol technisch trainer

Meer info

Training praktische toolboxmeeting

In deze workshop leer je hoe een boeiende en zinvolle toolboxmeeting te organiseren en te leiden.

Meer info

Klant & Servicegericht werken

Opleiding leiding geven aan serviceteams

Tijdens deze opleiding maak je een praktische strategie, voer je verbeteringen door in je servicedienstverlening en werk je aan je persoonlijke (leiderschaps) ontwikkeling.

Meer info

Training de monteur als ambassadeur

In deze training leer je als (service) monteur je vaardigheden op het gebied van klantgerichtheid en service verlening te verbeteren.

Meer info

Training voorkomen en de-escaleren van agressie

In deze training leer je vertrouwen op je eigen (mentale) kracht en professioneel, de-escalerend reageren op het gedrag van anderen.

Meer info

Training de monteur als adviseur

In deze training leer je als (service)monteur of (field) service engineer meer commercieel profijt uit je contact met klanten te halen.

Meer info

Training klantgericht telefoneren

In deze training leer je communicatieve vaardigheden om klanten professioneel te woord te staan en je klantgerichtheid te vergroten.

Meer info

Leiderschap & Samenwerken

Opleiding Middle Management A

In deze praktische opleiding leer je directiebeleid te vertalen naar de werkvloer en versterk je je leiderschap. Na het behalen van een tweetal examens ontvang je een formeel diploma.

Meer info

Opleiding leiding geven aan serviceteams

Tijdens deze opleiding maak je een praktische strategie, voer je verbeteringen door in je servicedienstverlening en werk je aan je persoonlijke (leiderschaps) ontwikkeling.

Meer info

Training starten met leidinggeven

Deze training is de ideale start voor iedere beginnende leidinggevende. Je werkt bewust aan het versterken van je eigen positie, en je vergroot je communicatieve vaardigheden en je kennis en inzicht over leiderschap.

Meer info

Training leidinggeven aan verandering

Je bent op zoek naar praktische handvatten om je (tijdelijke) rol als verandermanager te kunnen pakken.

Meer info

Training praktisch leidinggeven op de werkvloer

In deze training leer je hoe je medewerkers op de werkvloer effectief instrueert, motiveert en ontwikkelt en daarmee de samenwerking bevordert.

Meer info

Training de effectieve teamleider

Voor medewerkers die doorgroeien naar de functie teamleider, die veel wisselen tussen rollen en taken, die hun leiderschapsvaardigheden willen ontwikkelen en alles zelf doen vaak als valkuil hebben!

Meer info

Training leidinggeven op afstand

De training ‘Leidinggeven op afstand’ is geschikt voor iedereen in een leidinggevende functie. Werk jij bijvoorbeeld als teamleider, projectleider, manager of coördinator en moet jij op afstand medewerkers aansturen? Dan is deze praktijkgerichte training uitermate geschikt voor jou!

Meer info

Training coachend leidinggeven

In deze training word je minder manager en meer coach, en leer je hoe je de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers stimuleert en hun zelfsturing vergroot.

Meer info

Training leidinggeven aan professionals

Leer aansluiten bij wat (young) professionals drijft, resultaatgericht te sturen en ook los te laten. en weet hoe je (young) professionals kunt verbinden aan het team en het bedrijf.

Meer info

Projectmanagement

Training projectmanagement

In deze training voor startende projectleiders leer je een project beter te overzien en de onderlinge samenwerking en afstemming te bevorderen.

Meer info

Training communicatie in en rond projecten

In deze training voor uitvoerders, meewerkend voorman of teamleider leer je effectiever te communiceren en mensen te betrekken in je projecten.

Meer info

Opleiding leidinggeven aan projecten

In deze opleiding voor projectleiders leer je effectief te werken in projecten en je leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en verbeteren.

Meer info

Cursus bouwrecht

In deze cursus gaat het over (mede)verantwoordelijkheid voor risicobeheersing. Je leert in je risicoanalyse het juridische aandachtsgebied mee te nemen in planvorming en uitvoering.

Meer info

Training aan de slag met scrum

In de training aan de slag met scrum leer je hoe de scrum-aanpak in de praktijk werkt en ga je er zelf mee aan de slag.

Meer info

Verkoop & Adviseren

Training succesvol onderhandelen

In deze training leer je met meer zelkvetrouwen en vaardigheden effectief te onderhandelen. Met behoud van de relatie en een goed resultaat.

Meer info

Training commerciële binnendienst

In deze training verwerf je als commercieel medewerker nieuwe inzichten en vaardigheden op het gebied van sales en klantgerichtheid.

Meer info

Training adviserend verkopen

In deze training leer je klanten beter te begrijpen, in te spelen op hun behoeften, onnodige weerstand te voorkomen en betere verkoopresultaten te behalen.

Meer info

Training vakman als accountmanager

In deze training krijg je inzicht in je rol als accountmanager en het totale verkoopproces en versterk je tevens je verkoopvaardigheden.

Meer info

Opleiding sales management

In deze opleiding ontwikkel je je persoonlijke en professionele performance en leer je de sales resultaten én je sales team verbeteren.

Meer info

Schriftelijke communicatie

Training schriftelijke communicatie

In deze training verbeter je je schrijfstijl in zakelijke e-mails, offertes, brieven of rapporten en haal meer resultaat met je zakelijke correspondentie.

Meer info

Training schrijven van handleiding en instructie

In deze training leren technici bondige, complete en leesbare teksten te schrijven die faalkosten en juridische claims moeten beperken en zorgen voor kennisborging in je organisatie.

Meer info

Opfriscursus Nederlands voor technici

In deze cursus leren technici de spelling van de Nederlandse taal praktisch toe te passen en de juiste grammatica te gebruiken.

Meer info

Personeelsmanagement

Opleiding Human Resource Management A

Voor (aspirant) medewerkers HRM en personeelszaken die zich willen verdiepen in de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor effectieve invulling van de HRM-taken en zich ook persoonlijk willen ontwikkelen.

Meer info

Opzetten praktisch personeelsmanagement

In deze training werk je aan professioneler en gestructureerder personeelsmanagement, met aandacht voor de psychologische en de organisatiekundige kant.

Meer info

Cursus Praktisch reorganiseren uit noodzaak

Leer hoe je je tijdens een reorganisatie optimaal kunt inspelen op valkuilen en mogelijkheden. Van kennis van wet- en regelgeving tot juist communiceren!

Meer info

Arbeidsrecht, arbeidscontract en ontslag

Na het volgen van deze training ben je op de hoogte zijn van alle hr ontwikkelingen, actualiteiten en wijzigingen en weet je wat de wetgeving concreet voor jouw organisatie betekent.

Meer info

Training functioneringsgesprekken voeren

In deze training leer je een echte dialoog te voeren met je medewerkers en afspraken op het gebied van prestatie- en talentontwikkeling te maken.

Meer info

Training gesprekken die werken

Wat zijn de mogelijkheden van goede gesprekken op het werk en hoe kun je de bestaande gesprekscyclus in jouw bedrijf vitaliseren?

Meer info