Zelfsturing op de werkvloer

Welke leidinggevende wil dat niet: medewerkers die veel initiatief tonen, problemen zelf oplossen, zien wat er moet gebeuren en goed samenwerken als team. Kortom, medewerkers die met een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel zichzelf kunnen sturen!

En welke medewerker wil dat niet: leidinggevenden die vertrouwen kunnen geven en los durven laten. Maar die ook duidelijk zijn in hun verwachtingen en betrokkenheid blijven tonen voor goede resultaten. De kat lijkt zich in zijn eigen staart te bijten! We geven een aantal suggesties voor leidinggevenden om meer zelfsturing op de werkplek te realiseren.

1 Geef duidelijkheid over verantwoordelijkheden

Laat medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Laat geen dingen in het midden als het aankomt op rollen en verantwoordelijkheden. Transparantie en zelfinzicht zijn belangrijk, net zoals de eisen die je aan mensen stelt. Beschrijf rollen goed en houd een open dialoog met je medewerkers hierover, hoe vinden ze deze rol? Wat moet er worden aangepast? Durf rollen te herzien indien nodig. Vaste functiebeschrijvingen zijn uit. Flexibele rolomschrijvingen geven duidelijkheid.

2 Reflecteer op je leiderschapstijl

Durf ook je eigen rol als leidinggevende onder de loep te nemen. Zorg dat je je medewerkers coacht op hun kracht en zwakte. Dat vergt ook nieuwe inzichten in jezelf om anderen te kunnen begeleiden. Waar sta ik? Hoe belangrijk is macht voor mij? Kan ik ook anders tegen mezelf aankijken? Kan ik coachen of is instrueren en controleren mijn eerste reflex?

3 Benut onderlinge spanning

Spanningen op de werkvloer kun je beschouwen als een noodzakelijk kwaad. Want zonder wrijving geen glans. Ook niet bij zelfsturing. Je kunt spanningen richten tot iets positiefs. Gebruik spanning in het team om de samenwerking te verbeteren, niet om ruzie te maken.

4 Laat medewerkers ook vertrekken

Accepteer dat niet iedereen wil of kan. Het kan zijn dat medewerkers je bedrijf verlaten, omdat ze niet willen of gewoon omdat ze het niet kunnen. Sommige weerstanden zijn niet te weerleggen.

5 Focus op sterke punten

Concentratie is een scheppende kracht. Dat wat aandacht krijgt kan groeien. Focus daarom op sterke eigenschappen van je teamgenoten en niet op de zwaktes. Dat geeft goede energie en accelereert beter en vaker naar het behalen van (team)doelen.

6 De kracht van fouten

Laat medewerkers zelf hun fouten maken, maar laat het ze ook oplossen. Zo wordt het leerproces duidelijk en ontstaat er ruimte voor experiment en creativiteit.

7 Vier successen

Bouw met regelmaat de viering van successen in. En houd omwille van de structuur en discipline dagelijks een daily huddle om de hot topics met elkaar te bespreken.

8 Laat teams eigen oplossingen vinden

Bied geen oplossingen als eerste reflex, maar laat teams eerst zelf hun eigen antwoorden vinden, dit vergroot het lerend vermogen van een groep. Het team draagt eigen gevonden oplossingen veel beter dan opgelegde oplossingen.

9 Open deuren

Ben open in alles, dus bijvoorbeeld ook de financiƫn. Maak van de business een open boek, dit zorgt er voor dat mensen meer openheid geven in hun werkproces. Het werkproces is van iedereen, door iedereen.

Gratis adviesgesprek?

Meer informatie of advies over leiderschapsontwikkeling in je organisatie. Neem contact op met Nicole Eggermont. n.eggermont@ipv.nl of T 073 8001800

Auteur: Nicole Eggermont

bron: Allard Droste in MT.nl