Groeien in je leiderschapsrol

Promotie kunnen maken in je werk hangt meestal samen met professionele prestaties. Je doet je werk goed, rondt projecten succesvol af en bent een vraagbaak voor je collega’s. Wanneer je je verder in een leiderschapsrol wilt ontwikkelen, kom je ook steeds meer in aanraking met meer persoonlijke ontwikkelthema’s.

We beschrijven hieronder zeven van die thema’s, waarvan leidinggevenden zich vooraf vaak te weinig bewust zijn:

1 Organisatiesensitiviteit ontwikkelen

Met de snelle veranderingen waarmee veel organisaties worden geconfronteerd, wordt het belangrijker om een sensitiviteit te ontwikkelen voor de plaats en taak van jouw afdeling in het grotere geheel van je bedrijf. Als leider ben je vaak een spilpunt tussen jouw medewerker, collega-afdelingen en het hogere management. Met kennis van bedrijfseconomische en organisatorische processen kan je organisatiesensitiviteit worden verbeterd. Vaak is het verhelderend om ervaringen uit andere disciplines en bedrijfstakken te horen om op een andere manier naar je eigen afdeling te kijken.

2 Teamprocessen beïnvloeden

Hoe hechter het team, hoe meer de teamleden elkaar onderling zullen steunen en hoe beter de teamprestaties zullen worden. Teamprocessen hebben vaak een eigen dynamiek die lastig te beheersen is, maar die vaak nodig is voor deteamontwikkeling. Veel leiders gaan bijvoorbeeld ‘gedoe’ – wrijving, controverse – in hun team uit de weg, maar wrijving kan voor het team nodig zijn om in een volgende fase te komen. Teammechanismes doorzien en ingrijpen op het moment dat het nodig is, is een belangrijke vaardigheid voor leiders.

3 Leren loslaten

Loslaten is vaak een lastig voor leiders die excelleerden in hun vak en gewend zijn om uitdagingen doortastend op te pakken. Toch is loslaten van essentieel belang om je medewerkers de door hen gewenste autonomie te geven, ook al betekent het soms dat ze een leerproces moeten doormaken. Met autonome medewerkers wordt de organisatie daadkrachtiger, bovendien verbetert autonomie de medewerkersbetrokkenheid. Het loslaten van operationele vraagstukken geeft jou ook meer tijd voor zaken zoals teamontwikkeling en strategische kwesties. Loslaten gaat gepaard met vertrouwen schenken. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen als je je als leider kwetsbaar op durft te stellen en ze vertrouwen geeft. Ze willen het vertrouwen niet beschamen.

4 Faciliteren

Dat organisaties meer dan ooit voor hun succes van hun mensen afhankelijk zijn, heeft gevolgen voor jouw rol als leider. Je kunt je rol vooral goed invullen door die mensen te ondersteunen en begeleiden. Betrokken werknemers blijken veel intrinsieke motivatie te vertonen. Onderzoek van Gallup laat zien dat de betrokkenheid sterk verbetert als je als leider oog hebt voor de bijdrage die je medewerkers leveren, je medewerkers bovendien actief om hun mening en om ideeën vraagt, en die medewerkers ontwikkelmogelijkheden biedt.

5 Inspireren

In mensgerichte organisaties met autonome medewerkers is inspireren een van jouw belangrijkste taken als leider. Leiders die zowel het hoofd en hart van hun mensen weten te raken, krijgen teams die gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen. Inspirerend zijn hangt samen met de kracht om voor jezelf en je keuzes te staan, met eerlijkheid en oprechte betrokkenheid. Ook is het belangrijk het doel of de why van jullie werk op je teamleden over te brengen.

6 Zelfreflectie

In organisaties die met veel veranderingen worden geconfronteerd, moet je als leider in staat zijn je team in die veranderingen mee te nemen. Dat moet je overtuigend en authentiek kunnen doen, en daarom is het nodig van jezelf bewust te zijn hoe je op anderen overkomt. Het ene team of teamlid vraagt soms om andere vormen van overtuigingskracht dan het andere. Weten hoe je op anderen overkomt, vraagt onder meer om empathische vaardigheden en voldoende zelfreflectie. In de communicatie met je medewerkers spelen niet alleen je sterke maar ook minder sterke eigenschappen mee. Effectief leiderschap vraagt dat je ook de laatste onder ogen ziet.

7 Een lerende grondhouding

Als een organisatie vaak op nieuwe uitdagingen moet inspelen, is een lerende cultuur van cruciaal belang. Een lerende cultuur houdt in dat je aannames ter discussie durft te stellen en open staat voor nieuwe mogelijkheden. Daarvoor is in de organisatie sociale veiligheid nodig, waarbij mensen zich durven uit te spreken. Als leidinggevende moet je hierbij het goede voorbeeld geven en een open cultuur bevorderen. Als je als leider meent dat je het allemaal al weet, kom je niet tot vernieuwing.

Bron: MT- Next Generation Leadership