betrokken en ondernemende medewerkers

Er zijn weer ESF-subsidies duurzame inzetbaarheid beschikbaar! Deze ESF-subsidies zijn bedoeld voor werkgevers om de inzetbaarheid en betrokkenheid van hun medewerkers te vergroten. Iets voor jullie?

Wij kunnen je adviseren en begeleiden bij het aanvragen van deze subsidie en het uitvoeren van ontwikkeltrajecten gericht op bijvoorbeeld innovatie en vernieuwingen in het vakmanschap, inzetbaarheid, veilig werken, samenwerking in projecten, participatie, zelfsturing en vitaliteit.

Aan de slag met of zonder ESF subsidie

IPV beschikt over een praktische aanpak om directie, management én medewerkers te betrekken bij actuele onderwerpen die er spelen in je bedrijf. Een concreet traject bestaat uit een of meerdere sessies met directie en leiding om de actualiteit en gewenste ontwikkeling te bespreken. Vervolgens zetten we een (maatwerk)traject uit om alle medewerkers in dialoog met elkaar te laten verkennen wat er leeft op de werkvloer, wat meer of andere aandacht behoeft en welke ontwikkeling medewerkers zowel individueel als in teams zelf aan kunnen pakken. In een dergelijk traject werken medewerkers concreet aan een onderwerp dat de leer- en werkcultuur beïnvloedt en tegelijkertijd worden gespreks- en samenwerkingsvaardigheden verbeterd. Een dergelijk traject kunnen we uitvoeren met en zonder de ESF subsidie duurzame inzetbaar.

Hoe werkt de regeling subsidie duurzame Inzetbaarheid 2018

Projecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. Verder komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Subsidievoorwaarden

Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de aanvrager minimaal 2 werknemers in dienst hebben. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren. Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest).

Subsidiabele kosten, subsidiebedrag en aanvraagtijdvak

Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Het totale ESF-programma heeft een looptijd van 2014 t/m 2020. Het tweede tijdvak van 2018 wordt opengesteld van 12 november t/m 16 november 2018. In 2019 is het van 8 april t/m 12 april mogelijk om subsidie aan te vragen.

Vragen of advies

Wil je meer weten? Neem contact op met Tineke Kanters: T 073 – 8001 800. Je kunt ook het contactformulier op onze site invullen. We bellen je graag terug.